Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies AKCEPTUJĘ
tel. 502 745 295serwis@apcore.pl
facebooktwitterinstagram

regulamin sklepu internetowego
www.apcore.pl
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.apcore.pl jest firma APCORE Sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach (40-160) przy al. W. Korfantego 51, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000672937, REGON 367002782, NIP 6431768281.
2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową głównie urządzeń marki Apple, w tym komputerów, telefonów i
tabletów oraz akcesoriów z nimi związanych.
3. Stroną dokonującą zakupów może być każdy Konsument lub Przedsiębiorca, który zechce skorzystać z oferty dostępnej
na stronach Sklepu i dokona odpowiedniego zamówienia przy użyciu dostępnego systemu sprzedażowego.
4. Wymogami niezbędnymi do skorzystania z oferty Sklepu Internetowego są:
– posiadanie komputera z zainstalowaną przeglądarką i z dostępem do Internetu
– włączona obsługa plików cookies w przeglądarce
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w procesie realizacji zamówienia, a także wynikających z
późniejszych obowiązków Sprzedawcy przewidzianych prawem, w tym wystawiania faktur, obsługi reklamacji czy
dochodzenia roszczeń (szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych opisane są w oddzielnych
dokumentach „ochrona danych osobowych” oraz „polityka prywatności” dostępnych na stronie Sklepu).
5. Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod numerami telefonów 502 745 295 i 502 745 296 od poniedziałku do piątku w
godzinach pracy Sklepu oraz mailowo pod adresem sklep@apcore.pl.
6. Niniejszy regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych na odległość, warunki zawierania
umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin dostępny jest na
stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie firmy tj. w Katowicach przy al. W. Korfantego 51.
§ 2. PRZEDMIOT TRANSAKCJI
1. Przedmiotami zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego transakcji są produkty przedstawione na stronach
www.apcore.pl w chwili składania zamówienia.
2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich jako ceny
brutto (z uwzględnieniem podatku VAT).
3. Wszelkie informacje o produktach pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów lub dystrybutorów. Zdjęcia
produktów lub ich opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą w nieistotny sposób różnić się od stanu
faktycznego, co wiąże się z ciągłym doskonaleniem i ulepszaniem technologicznym urządzeń.
4. Wszystkie produkty przedstawione na stronie internetowej Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są
objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.
5. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia produktów wolnych od wad i ponosi odpowiedzialność za wady produktu
zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego a w szczególności art. 556 oraz art. 556(1)-556(3) KC.
§ 3. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
1. Złożenie zamówienia polega na wybraniu produktu (lub produktów) dostępnych na stronach Sklepu i potwierdzeniu
zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Konieczne jest również podanie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu
sprzedaży oraz realizacji wysyłki pod wskazany adres.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.
3. Zamówienia złożone po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w
najbliższym dniu roboczym.
4. Składanie zamówienia przebiega w następujący sposób:
– Wybrany produkt należy dodać do koszyka, podając przy tym właściwą ilość sztuk. Jeśli przy produkcie dostępna jest
lista rozwijana z opcjami, należy wybrać jedną z nich. Opcje określają zazwyczaj cechy produktu takie jak kolor,
wielkość, pojemność itp.
– Po przejściu do koszyka można jeszcze skorygować ilość zamawianych przedmiotów. Można również uzupełnić
koszyk o kolejne produkty. W tym celu należy wybrać przycisk „Kontynuuj zakupy”. Gdy zamówienie jest kompletne,
pozostaje wybór rodzaju przesyłki i przejście do kolejnego etapu zamówienia przyciskiem „Przejdź do kasy”.
– Na kolejnej podstronie należy podać dane płatnika, ewentualnie dane do wysyłki jeśli są inne. Wypełnienie pól
oznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe. Zaznaczając checkboxa przy pytaniu „Stworzyć konto?” można utworzyć
konto klienta, co ułatwi i przyspieszy proces składania zamówień w przyszłości. Dla zarejestrowanych użytkowników
dostępny jest na górze formularza link „Kliknij tutaj, aby się zalogować”. Po wprowadzeniu loginu i hasła system
uzupełni pola formularza.
– Na dole strony w sekcji „Twoje zamówienie” widnieje podsumowanie zamówienia oraz informacje jak dokonać
płatności. Po upewnieniu się, że wszystkie dane są poprawne, pozostaje zatwierdzić i wysłać zamówienie przyciskiem
„Kupuję i płacę”.
– Potwierdzenie zamówienia wraz z informacją o sposobie dokonania płatności zostaną wysłane na podany adres e-mail.
§ 4. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI
1. Dostępną w Sklepie formą płatności jest przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy.
2. Na potwierdzeniu zamówienia wysłanym na adres e-mail Klienta widoczny jest numer rachunku bankowego, na który
należy wpłacić podaną w podsumowaniu kwotę. Jako tytuł przelewu należy wpisać numer zamówienia.
3. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty za zamówione produkty w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przez
Sprzedawcę złożenia zamówienia.
4. Zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po otrzymaniu 100% zaliczki na konto Sprzedawcy.
5. Dokument zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT zostanie dołączony do przesyłki lub wydany Klientowi w
przypadku odbioru osobistego.
6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek błędów lub pomyłek przy zamówieniu, Klient ma obowiązek natychmiastowego
poinformowania o tym Sprzedawcy.
§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Po złożeniu zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zawarcia umowy na
odległość zawierające:
– datę i numer zamówienia
– informację o wybranym produkcie (produktach)
– wartość zamówienia i koszt przesyłki
– metodę płatności
– adres na jaki towar zostanie dostarczony
– odnośnik do informacji opisującej procedurę rozpatrywania reklamacji oraz możliwości odstąpienia od umowy
zawartej na odległość wraz z linkiem do odpowiedniego formularza.
2. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu 100% zaliczki na rachunek bankowy Sprzedawcy. Klient zobowiązany jest
do zapłaty za zamówione produkty w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia zamówienia.
3. Zamówienie realizowane jest w czasie od 2 do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. Z kolei czas
dostawy zależny jest w dużej mierze od wyboru rodzaju wysyłki i dla przesyłek kurierskich wynosi 1-2 dni robocze, a w
przypadku przesyłek poleconych realizowanych za pośrednictwem Poczt Polskiej mogą to być 3-4 dni robocze.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku chwilowego braku towaru u
producenta lub z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W takich okolicznościach Klient zostanie o tym fakcie
niezwłocznie poinformowany, a Sprzedawca zobowiązany będzie do wyznaczenia innego terminu dostawy nie później
jednak niż trzydzieści dni od daty zawarcia umowy.
5. W przypadku przedłużającego się czasu realizacji zamówienia powyżej 30 dni, Klient ma prawo zrezygnować z
zamówienia, a Sprzedawca ma obowiązek zwrócić całą pobraną od Klienta kwotę na rachunek bankowy, z którego
przelew został wykonany.
6. Zamówione towary wysyłane są pod wskazany w formularzu zamówienia adres lub będą czekać na odbiór osobisty w
siedzibie firmy, jeśli Klient wybrał taką opcję. O gotowości do wydania towaru w siedzibie firmy Klient zostanie
poinformowany telefonicznie.
7. Koszty wysyłki ponosi Klient i są one zależne od wybranej formy dostawy towaru.
8. Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności kuriera stan przesyłki i jej kompletność. W przypadku stwierdzenia
uszkodzeń opakowania, braków lub jakichkolwiek innych nieprawidłowości, należy sporządzić protokół szkody na druku
firmowym spedytora i niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę.
9. Przed rozpoczęciem czynności instalacyjnych i eksploatacyjnych urządzenia/sprzętu należy zapoznać się z jego
instrukcją obsługi.
§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Klient ma prawo do
odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. Odbywa się to poprzez złożenie stosownego
oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym
odstąpił od umowy, odesłać Produkt na adres Sprzedawcy.
3. Klient zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Oznacza to, że Sprzedawca
będzie domagał się rekompensaty od Klienta za zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy. Zwracany towar powinien
zawierać również oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.
5. Z prawa do odstąpienia od umowy nie można skorzystać w przypadku zakupu oprogramowania w zabezpieczonych
opakowaniach, jeśli zabezpieczenie zostało już naruszone. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest
wyłączone również w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę Sklepu, przygotowanych na
specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
6. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie o
odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności. Pieniądze zostaną zwrócone na rachunek
bankowy, z którego dokonano płatności.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania od Klienta z powrotem Produktu.
8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać bezpośrednio ze strony Sklepu Internetowego.
§ 7. GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.apcore.pl posiadają gwarancję producenta lub
dystrybutora.
2. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży
niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
3. Reklamacje z tytułu rękojmi można składać w formie elektronicznej lub w formie pisemnej. Dane teleadresowe firmy
znajdują się w § 1. Regulaminu lub na stronie w zakładce Kontakt.
4. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny za wadliwy produkt albo może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca
niezwłocznie wymieni produkt na wolny od wad albo usunie istniejącą wadę.
5. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w
ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż reklamacja została przyjęta, a
roszczenia uznane za uzasadnione.
6. W każdym przypadku, gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty
dostawy ponosi Sprzedawca.
§ 8. PROCEDURA REKLAMACYJNA
1. Procedura reklamacyjna może być realizowana na podstawie przepisów o gwarancji (uprawnienie dotyczy zarówno
Konsumenta jak i Przedsiębiorcy) lub przepisów o rękojmi (tylko w przypadku sprzedaży konsumenckiej). Konsument
ma prawo wyboru podstawy prawnej składanej przez niego reklamacji.
2. Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jest Gwarant, którym może być Producent lub Dystrybutor, a czas
obowiązywania gwarancji wskazany jest na stronie każdego produktu. W celu realizowania uprawnień z tytułu
gwarancji, wadliwy produkt odsyłany jest do Gwaranta, który po ustosunkowaniu się do składanej reklamacji podejmuje
odpowiednie kroki zmierzające do zaspokojenia roszczeń Klienta.
3. Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu rękojmi jest Sprzedawca. W celu wszczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu
rękojmi należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Reklamację można złożyć na adres mailowy lub w formie
pisemnej na adres siedziby firmy.
4. Rozpatrzenie reklamacji z tytułu rękojmi następuje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i obejmuje sprawdzenie
okoliczności zgłoszonych przez Klienta i ocenę zasadności żądań zgodnie z przepisami o rękojmi.
5. Informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient otrzymuje na adres e-mail lub w formie pisemnej.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przedstawiona na stronie www.apcore.pl oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.
2. W sprawach nieuregulowanych w powyższym dokumencie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez firmę APCORE będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
Jednakże Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu należy zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, Wojewódzkiego
Inspektora Inspekcji Handlowej lub skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie
sporów konsumenckich”.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie jeśli zajdą takie potrzeby, np. w razie zmiany przepisów
prawa lub zasad funkcjonowania Sklepu. Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego
Regulaminu będą realizowane według poprzednich zasad.

Brak komentarzy

Zostaw Komentarz

 
REGULAMIN SERWISU
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Copyright © 2017-2019 Apcore Serwis Apple